ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Ενημερώνουμε τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριων του σχολείου μας ότι τη Δευτέρα 11/9 θα γίνει ο Αγιασμός στις 8:30 ακριβώς. Μετά τον Αγιασμό θα δώσουμε τα βιβλία τους στους μαθητές/τριες μας. Παρακαλείσθε να έχουν τα παιδιά σας ή δική τους τσάντα ή κάποιον τρόπο για να μεταφέρουν ασφαλώς τα βιβλία τους.