Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γιάννη Ρίτσου, Κομοτηνή  Τ.Κ. 69100
Τηλ.:2531023263
Fax: 2531030010
e-mail:   mail@2gym-komot.rod.sch.gr