Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19dsJRl7oGPCdLagAQL3PlCzJKOzFpIfv/view?usp=sharing