ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ & ΣΥΡΙΑ

Κομοτηνή 14/02/2023

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σχετικά με τη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας των πληγέντων

από τον σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία.

Τα σημεία παράδοσης, όσων θα συλλεχθούν από τα σχολεία μας, ορίζονται από τους Αντιπεριφερειάρχες της αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

 Ειδικά για τη Ροδόπη, σημεία παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι το κτίριο της πρώην Νομαρχίας Ροδόπης και το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής.

                                                                                  Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια

                                                                                          Μαριγούλα Κοσμίδου