ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ :”ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2021-2022″

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ