Επιστροφή σε Υποδομές

Γήπεδο μπάσκετ

Σημείο αναφοράς του σχολείου μας είναι το γήπεδο μπάσκετ.

DSC03973