Το σχολείο του χθες

Το σχολείο του χθες

Φύλλο Αξιολόγησης Τουριστικού Γραφείου για την εκδρομή στην Βουλή

Την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής  στη Βουλή των Ελλήνων της Γ τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα από 16/12/2017 έως και 19/12/2017 ανέλαβε το τουριστικό γραφείο DIMOKRITEIO TRAVEL με έδρα στην πόλη της Κομοτηνής

Οι υπηρεσίες του ανωτέρω πρακτορείου στο σύνολο τους  θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πολύ ικανοποιητικές:

Β.  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   (1=ΚΑΚΙΣΤΗ, 5=ΑΡΙΣΤΗ)
1 2 3 4 5
ΥΠΟΔΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ(Τιτάνια) Χ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Χ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Χ
ΑΡΙΘΜΟΣ ? ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΔΩΜΑΤΙΩΝ / ΚΛΙΝΩΝ Χ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΠ) Χ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΖΩΝΕΣ, ΚΤΕΟ ΚΛΠ) Χ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ &  ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Χ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Χ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΔΗΓΟΥ:
    1.  ΕΥΓΕΝΕΙΑ Χ
    2.  ΠΡΟΘΥΜΙΑ Χ
    3.  ΣΥΝΕΠΕΙΑ Χ
    4.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ Χ
    5.  ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Χ
   6. ΤΗΡΗΣΗ Κ.Ο.Κ (ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΙΣ,
ΦΩΤ. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ )
Χ

 

 

Η αρχηγός   Οι συνοδοί  
 

Τσάντου Νίκη

 

Σεϊτανίδου Αναστασία Τσομπανούδη Μαρία Μυλωνάς Ευάγγελος

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:50 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των Τουριστικών Γραφείων για την εκδρομή των περιβαλλοντικών ομάδων του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στην Λίμνη Κερκίνη . Η επιτροπή επέλεξε την προσφορά του Τουριστικού Γραφείου VERGIDIS TOURS ως την πλέον σύμφωνη με τις προδιαγραφές της προκήρυξης .
Επισυνάπτονται: Η προκήρυξη, οι προσφορές και το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.Προσφορές Ταξιδιωτικών Γραφείων Απόφαση Επιτροπής Επιλογής Ταξιδιωτικού Γραφείου 2018_01_24 KERKINI_signed

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η βαθμολογία των μαθημάτων για το 1ο τετράμηνο 2018  θα επιδοθεί στους κηδεμόνες των μαθητών την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018 από τις 12:00 έως τις 13:30.

Στην είσοδο του σχολείου θα υπάρχει κατάσταση με τις αίθουσες όπου θα παραδίδονται οι βαθμολογίες των μαθητών κάθε τμήματος.

Ενημέρωση Γονέων – Κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει στη σχολική ζωή, η με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ120Β?/2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα: « Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Για πλήρη ενημέρωση μπορείτε να «κατεβάσετε» την Υ.Α. από την ιστοσελίδα του σχολείου.

Σας παρακαλούμε να έχετε συμπληρώσει στην προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση που συνοδεύει την επιστολή τουλάχιστον έναν ακόμη τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης με το σχολείο εκτός από την επιστολή, και να την παραδώσετε στον υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια, την ημέρα επίδοσης της βαθμολογίας του 1ου τετραμήνου.

Φοίτηση

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.   

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον, το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).  Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.(Σημ. αφορούν στους/στις μαθητές/τριες με σοβαρά προβλήματα υγείας).

Για το σχολικό έτος 2017-18 μπορείτε να συνεχίσετε να προσκομίζετε δικαιολογητικά από γιατρό μόνο για την παραπάνω περίπτωση

Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές, αθλητικές, εορταστικές, επετειακές εκδηλώσεις ή από περίπατο θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα.

Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση – ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/τη μαθητή/τρια ότι η συμπεριφορά του/της παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

Εάν μαθητής/τρια εμποδίζει τη διεξαγωγή του μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, «Αριστείο Προόδου». Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, «Βραβείο Προόδου».  Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης». Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.

Διαγωγή

Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής. Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα.

Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής:

«Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής. «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής. «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/τρια υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, ώστε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του/της.

Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών/τριών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως στα απολυτήρια, στα αποδεικτικά απόλυσης κλπ.

 

Προσβλέποντας σε μια αγαστή συνεργασία προς όφελος των μαθητών μας,

Ο Διευθυντής

Επταμηνιτάκης Θεόδωρος

Υπεύθυνη Δήλωση Τρόπων Επικοινωνίας – Ενημέρωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/2018 – ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018 Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 120Β _2018 Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση ΒΒΑΘΜΙΑ

 

Παζάρι μαθητών

Σας ενημερώνουμε πως την Παρασκευή 22/12/2017

(περίπου στις 11:30) θα αρχίσει το παζάρι μαθητών

(με φαγώσιμα και κατασκευές) στο οποίο μπορούν

να συμμετέχουν και οι γονείς εφόσον το επιθυμούν.

Από τη Διεύθυνση

 

 

Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την εκδρομή της ΄Γ τάξης στη Βουλή

Για την εκδρομή της ΄Γ γυμνασίου στη Βουλή από τις 16 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2017 η επιτροπή αποφάσισε τη διαμονή στο ξενοδοχείο Τιτάνια και επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου Δημοκρίτειο Τράβελ ως την πλέον συμφέρουσα. Οι προσφορές ήταν οι παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/-τριών του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής σας ενημερώνουμε ότι σύντομα πρόκειται να αρχίσει η λειτουργία μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2017-18 και θα διαρκέσει έως τη λήξη των μαθημάτων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

  • Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.
  • Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
  • Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες που υστερούν στα παραπάνω μαθήματα ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους σε αυτά.

Τα μαθήματα θα διδάσκονται μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος του σχολείου και κάθε μαθητής/τρια  μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα.

Παρακαλείστε, εάν επιθυμείτε την συμμετοχή του παιδιού σας σε μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,  όπως υποβάλετε
αίτηση -δήλωση μαθημάτων στην διεύθυνση του σχολείου έως την Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Η αίτηση -δήλωση μαθημάτων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου αλλά θα υπάρχει και στην Γραμματεία του σχολείου.

Από την Διεύθυνση του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής

ΦΕΚ 3638 B_16-10-17

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αίτησης-δήλωσης μαθημάτων 2017-2018 προς το 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

Συν. 3 Αίτηση-δήλωση μαθημάτων 2017-2018