Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Σύλλογος γονέων

Πρόεδρος: κα Αγγελάρα Καλλιόπη

Αντιπρόεδρος: κ. Παπουτσής Χρήστος

Ταμίας: κα Θάνου Φωτεινή

Γραμματέας: κα Παπαδοπούλου Χαρίκλεια

Μέλος: κα Μπατζιάκα Σταυρούλα

Μέλος: κα Κοκοβίδου Ελένη

Μέλος: κα Ορτακτσίδου Ελένη

Αναπληρωματικά μέλη: 1.κ.Καζάκης Θεόδωρος 2. Κώτσογλου Δέσποινα