Στρατεύσιμοι κλάσης 2026 (γεννηθέντες το 2005)

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι
  στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) είναι υποχρεωμένοι να
  καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023, ήτοι από
  2 Ιαν έως και 31 Μαρ 2023.
 2. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει:
  α. Ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
  (www.gov.gr) με τη χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία
  “Στράτευση” τη διαδρομή “Απογραφή”—> “Κατάθεση Δελτίου Απογραφής
  Στρατευσίμων” ή μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος “www.stratologia.gr”.
  β. Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης
  Πολιτών.
 3. Για την κατάθεση ΔΑ οι στρατεύσιμοι – απογραφόμενοι οφείλουν να
  διαθέτουν/προσκομίζουν δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο, Αριθμό
  Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  καθώς και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 4. Παρακαλούμε για τη συμβολή σας στη δημοσιοποίηση – γνωστοποίηση της
  υποχρέωσης για στρατολογική απογραφή των γεννηθέντων το έτος 2005, αλλά και
  για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ενημέρωσης των υποχρεούντων σε
  απογραφή, αλλά και των γονέων τους και την κοινοποίηση του παρόντος στους
  φορείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην εδαφική σας αρμοδιότητα
  (λύκεια, σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κτλ.).
  ΠΡΟΣ : Περιφερειακή Δνση Εκπαίδευσης
  Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
  ΘΡΑΚΗΣ
  Τηλ.: 2531350912
  e-mail:
  sy_anamathra@1209.syzefxis.gov.
  gr
  ΚΟΙΝ : Δ ΔΣΥ
  ΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και
  Θράκης
  Φ.430/8/3422
  Σ.1121
  Κομοτηνή, 08 Φεβ 23
  Συνημμένα: –
  ΘΕΜΑ : Προσέλκυση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού
  (Συστήματα-Τρόποι Επιλογής)
  ΣΧΕΤ : α. Άρθρο 10 Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες
  διατάξεις»(Α΄302)
  β. Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/9 Δεκ 13/ΚΥΑ Υπουργών Εξωτερικών,
  Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης &
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του
  Πολίτη (Β΄3176)
 5. Χειριστής θέματος: Λγός (ΝΟΜ) Ειρήνη Καραγιαννίδου, Εισηγητής 2ου
  τμήματος, τηλ.: 2531350922.
  Ακριβές αντίγραφο
  Σχης (ΝΟΜ) Γεώργιος Παχούμης
  Διευθυντής
  Λγός (ΝΟΜ) Ειρήνη Καραγιαννίδου
  Εισηγητής 2ου Τμήματος
  -2-

Σεμινάριο Α΄Βοηθειών KIDS SAVE LIVES

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες σε μια εποχή που ακούμε διαρκώς για συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους από ανακοπή ή πνιγμό θεωρούμε πως είναι απαραίτητο για τον καθένα από εμάς να γνωρίζει ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Συμμετέχοντας κι εμείς σε αυτή την προσπάθεια διοργανώνουμε σε συνεργασία με το KIDS SAVE LIVES πιστοποιημένο σεμινάριο στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ! Συγκεκριμένα:

Ο εθελοντικός ανθρωπιστικός οργανισμός KIDSSAVELIVES προσκαλεί την μαθητική κοινότητα του 1ου, 2ου και 4ου Γυμνασίου της Κομοτηνής στο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ σεμινάριο πρώτων βοηθειών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (BasicLifeSupport, ERC), που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 και ώρα 10.00-16.00.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κηδεμόνες, καθηγητές και παιδιά άνω των 12 ετών και περιλαμβάνει:

 • Αναγνώριση καρδιακού επεισοδίου και αξιολόγηση θύματος
 • Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) – θωρακικές συμπιέσεις
 • Χρήση εξωτερικού αυτόματου απινιδωτή (AED)
 • Χορήγηση Οξυγόνου με AMBU (προαιρετικά)
 • Αντιμετώπιση πνιγμονής και πνιγμού
 • Πλάγια θέση ανάνηψης

Χορηγείται πιστοποίηση με διεθνή ισχύ για 3 χρόνια από τον ERC. Δίνεται βοηθητικό εγχειρίδιο για τους υποψηφίους, γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

Κόστος συμμετοχής: 25€ ανά υποψήφιο

Η συλλογή των χρημάτων θα γίνει από τους καθηγητές κ. Αθανασούλα (2ο Γυμνάσιο), κ. Πενέτη (1ο Γυμνάσιο), κ. Αγγελάκη (4ο Γυμνάσιο) έως τις 24/02.

Επισήμανση: Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται ενσωματωμένο ΦΠΑ 24%. Το κόστος συμμετοχής είναι εντελώς συμβολικό και αφορά το κόστος εγγραφής του υποψηφίου στον ERC, την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σεμιναρίου και την ταυτόχρονη ανάπτυξη των κοινωφελών προγραμμάτων του Συλλόγου. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από άμισθους εθελοντές εκπαιδευτές.

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα παρακάτω στοιχεία στο email: poulioutheofania@gmail.com

ΟΝΟΜΑ (Λατινικά)

ΕΠΩΝΥΜΟ (Λατινικά)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL (ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο)

ΣΧΟΛΕΙΟ (1ο/2ο/4ο Γυμνάσιο)

 • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση 6940730718 (Πούλιου Θεοφανία)
 • Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο: https://kidssavelives.gr/basic-life-support-erc/

Ανθρωπιστική Ενίσχυση Συρίας – Τουρκίας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 18/11/2022 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Επικαιροποιημένος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής για το σχολ.έτος 2022-2023

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 4ήμερη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ) 14-17/12/2022

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΛΙΜΝΗ ΠΤΕΛΕΑ ΣΤΙΣ 6-12-2022

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ FOLLOWGREEN

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι την περσινή σχολική χρονιά το σχολείο μας και με τη δική σας προσφορά κατέλαβε την 1η θέση ανάμεσα στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης με τη συγκέντρωση χαρτιού και μπαταριών.

Φέτος ξεκινά από αυτή την εβδομάδα, συγκεκριμένα από τις 18 του μήνα ο μαραθώνιος ανακύκλωσης χαρτιού και άλλων υλικών και, φυσικά, το σχολείο μας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής. Σας καλούμε, λοιπόν, πάλι να μας συνδράμετε είτε στέλνοντάς μας ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικά καπάκια κάθε είδους, μπαταρίες, πλαστικό και τηγανέλαιο) είτε/και δωρίζοντάς μας πόντους κάθε μήνα. Αρκεί να κάνετε την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, πράγμα που απαιτεί 2 λεπτά και είναι δωρεάν.

Σας παρακαλούμε πολύ για τη βοήθειά σας, η οποία, σε περίπτωση επιτυχίας του σχολείου, θα μεταφραστεί σε κάποιο εποπτικό μέσο διδασκαλίας, που τόσο έχει ανάγκη το σχολείο μας.

Σας αποστέλλουμε το σχετικό έγγραφο, όπου θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και της εγγραφής σας και … περιμένουμε με ανυπομονησία να δείξετε την ευαισθησία σας.

Ευχαριστούμε πολύ.

Με εκτίμηση

Η υπεύθυνη του προγράμματος

Φιερούλα Παπαδάτου, Φιλόλογος, Υπ/ντρια