ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠγ Α΄2023 ΠΔΕ ΑΜΘ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 (Κ.Π.γ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνει ότι:

Από την  Τρίτη 14-03-2023 έως και την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής  περιόδου 2023.

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 13 Μαΐου 2023 και την Κυριακή 14 Μαΐου 2023,

για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test).

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) .

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test).

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, έως την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 23.59.

Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, είναι προσπελάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://kpg.it.minedu.gov.gr/

Ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική αίτησή τους, η δέσμευση του παράβολου των εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Τόπος ελέγχου και οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της ΠΔΕ Α.Μ.Θ είναι:

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ :

το γραφείο 227 της Δ.Δ.Ε. Δράμας (Διοικητήριο, 1ης Ιουλίου 1, 66133, Δράμα, τηλ. 2521351227)

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ:

1.        Κτήριο παλιού Νοσοκομείου, Δήμητρας 19, 681 31 Αλεξανδρούπολη, 2ος όροφος γραφεία 13 και 16, υπεύθυνοι: κ. Χαραλαμπίδου Μαρίνα (τηλέφωνο 2551355388),  κ. Ολπασιαλής Αναστάσιος (τηλέφωνο 2551355378), κ. Πρασόπουλος Δημήτριος (τηλέφωνο 2551355378) και

2.        Κτήριο 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας, Βασιλέως Κωνσταντίου 173, ισόγειο, υπεύθυνος κ. Πεΐδης Απόστολος,  τηλέφωνο (τηλέφωνο 2552022825)

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

τα γραφεία 546, 526 και 512 της ΔΔΕ Καβάλας (κτίριο ΠΕ Καβάλας, Εθ. Αντίστασης 20, 5ος όροφος, τηλ.2513503546-526-512).

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

η έδρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με διεύθυνση Πλατεία Διοικητηρίου 1, ΤΚ 67133 , τηλέφωνα  2541350300, 2541350301, 2541350303.

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

η έδρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Στ. Κυριακίδη 91, Κομοτηνή 69132, τηλέφωνα 2531025044-2531022816.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ & ΣΥΡΙΑ

Κομοτηνή 14/02/2023

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σχετικά με τη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας των πληγέντων

από τον σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία.

Τα σημεία παράδοσης, όσων θα συλλεχθούν από τα σχολεία μας, ορίζονται από τους Αντιπεριφερειάρχες της αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

 Ειδικά για τη Ροδόπη, σημεία παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι το κτίριο της πρώην Νομαρχίας Ροδόπης και το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής.

                                                                                  Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια

                                                                                          Μαριγούλα Κοσμίδου

Στρατεύσιμοι κλάσης 2026 (γεννηθέντες το 2005)

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι
  στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) είναι υποχρεωμένοι να
  καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023, ήτοι από
  2 Ιαν έως και 31 Μαρ 2023.
 2. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει:
  α. Ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
  (www.gov.gr) με τη χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία
  “Στράτευση” τη διαδρομή “Απογραφή”—> “Κατάθεση Δελτίου Απογραφής
  Στρατευσίμων” ή μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος “www.stratologia.gr”.
  β. Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης
  Πολιτών.
 3. Για την κατάθεση ΔΑ οι στρατεύσιμοι – απογραφόμενοι οφείλουν να
  διαθέτουν/προσκομίζουν δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο, Αριθμό
  Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  καθώς και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 4. Παρακαλούμε για τη συμβολή σας στη δημοσιοποίηση – γνωστοποίηση της
  υποχρέωσης για στρατολογική απογραφή των γεννηθέντων το έτος 2005, αλλά και
  για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ενημέρωσης των υποχρεούντων σε
  απογραφή, αλλά και των γονέων τους και την κοινοποίηση του παρόντος στους
  φορείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην εδαφική σας αρμοδιότητα
  (λύκεια, σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κτλ.).
  ΠΡΟΣ : Περιφερειακή Δνση Εκπαίδευσης
  Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
  ΘΡΑΚΗΣ
  Τηλ.: 2531350912
  e-mail:
  sy_anamathra@1209.syzefxis.gov.
  gr
  ΚΟΙΝ : Δ ΔΣΥ
  ΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και
  Θράκης
  Φ.430/8/3422
  Σ.1121
  Κομοτηνή, 08 Φεβ 23
  Συνημμένα: –
  ΘΕΜΑ : Προσέλκυση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού
  (Συστήματα-Τρόποι Επιλογής)
  ΣΧΕΤ : α. Άρθρο 10 Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες
  διατάξεις»(Α΄302)
  β. Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/9 Δεκ 13/ΚΥΑ Υπουργών Εξωτερικών,
  Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης &
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του
  Πολίτη (Β΄3176)
 5. Χειριστής θέματος: Λγός (ΝΟΜ) Ειρήνη Καραγιαννίδου, Εισηγητής 2ου
  τμήματος, τηλ.: 2531350922.
  Ακριβές αντίγραφο
  Σχης (ΝΟΜ) Γεώργιος Παχούμης
  Διευθυντής
  Λγός (ΝΟΜ) Ειρήνη Καραγιαννίδου
  Εισηγητής 2ου Τμήματος
  -2-

Σεμινάριο Α΄Βοηθειών KIDS SAVE LIVES

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες σε μια εποχή που ακούμε διαρκώς για συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους από ανακοπή ή πνιγμό θεωρούμε πως είναι απαραίτητο για τον καθένα από εμάς να γνωρίζει ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Συμμετέχοντας κι εμείς σε αυτή την προσπάθεια διοργανώνουμε σε συνεργασία με το KIDS SAVE LIVES πιστοποιημένο σεμινάριο στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ! Συγκεκριμένα:

Ο εθελοντικός ανθρωπιστικός οργανισμός KIDSSAVELIVES προσκαλεί την μαθητική κοινότητα του 1ου, 2ου και 4ου Γυμνασίου της Κομοτηνής στο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ σεμινάριο πρώτων βοηθειών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (BasicLifeSupport, ERC), που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 και ώρα 10.00-16.00.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κηδεμόνες, καθηγητές και παιδιά άνω των 12 ετών και περιλαμβάνει:

 • Αναγνώριση καρδιακού επεισοδίου και αξιολόγηση θύματος
 • Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) – θωρακικές συμπιέσεις
 • Χρήση εξωτερικού αυτόματου απινιδωτή (AED)
 • Χορήγηση Οξυγόνου με AMBU (προαιρετικά)
 • Αντιμετώπιση πνιγμονής και πνιγμού
 • Πλάγια θέση ανάνηψης

Χορηγείται πιστοποίηση με διεθνή ισχύ για 3 χρόνια από τον ERC. Δίνεται βοηθητικό εγχειρίδιο για τους υποψηφίους, γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

Κόστος συμμετοχής: 25€ ανά υποψήφιο

Η συλλογή των χρημάτων θα γίνει από τους καθηγητές κ. Αθανασούλα (2ο Γυμνάσιο), κ. Πενέτη (1ο Γυμνάσιο), κ. Αγγελάκη (4ο Γυμνάσιο) έως τις 24/02.

Επισήμανση: Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται ενσωματωμένο ΦΠΑ 24%. Το κόστος συμμετοχής είναι εντελώς συμβολικό και αφορά το κόστος εγγραφής του υποψηφίου στον ERC, την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σεμιναρίου και την ταυτόχρονη ανάπτυξη των κοινωφελών προγραμμάτων του Συλλόγου. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από άμισθους εθελοντές εκπαιδευτές.

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα παρακάτω στοιχεία στο email: poulioutheofania@gmail.com

ΟΝΟΜΑ (Λατινικά)

ΕΠΩΝΥΜΟ (Λατινικά)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL (ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο)

ΣΧΟΛΕΙΟ (1ο/2ο/4ο Γυμνάσιο)

 • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση 6940730718 (Πούλιου Θεοφανία)
 • Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο: https://kidssavelives.gr/basic-life-support-erc/

Ανθρωπιστική Ενίσχυση Συρίας – Τουρκίας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 18/11/2022 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Επικαιροποιημένος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής για το σχολ.έτος 2022-2023

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 4ήμερη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ) 14-17/12/2022

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΛΙΜΝΗ ΠΤΕΛΕΑ ΣΤΙΣ 6-12-2022